Våra mest frågade frågor

Hur kan jag ändra bokningen?

Ja, du kan enkelt ändra bokningsuppgifterna. Du behöver bara skicka in en ändringsbegäran på vår online-portal. Observera att ändringar kan ta upp till 48 timmar att behandla, beroende på typ av ändring. I vissa fall kan vi behöva kontakta dig gällande din begäran, så vi ber dig att ange en giltig e-postadress eller ett telefonnummer i formuläret. Beroende på vilken typ av ändring du vill göra kan ytterligare kostnader tillkomma, exempelvis om datumet ska ändras och vi inte kan erbjuda samma pris som ursprungspriset.

Vilka ytterligare kostnader kan tillkomma?

Observera att varje biluthyrare har sina egna bestämmelser gällande ytterligare kostnader, vilket kommer att framgå tydligt i hyresvillkoren vid bokningen. I allmänhet kan ytterligare kostnader tillkomma för: hämtning/avlämning utanför kontorstid, körning över landsgräns, hyra enkel resa, unga eller äldre förare samt vinterdäck. Alla ytterligare kostnader måste betalas direkt vid hyrdisken i lokal valuta.

Kan jag boka utan kreditkort?

Ja. Du kan boka utan kreditkort. Observera att även om du väljer att betala med betalkort, måste du ange ett giltigt kreditkort i förarens namn vid hämtningen, eftersom biluthyraren kräver ett kreditkort att ta depositionsavgiften från. Kreditkort som godtas vid hämtningen är MasterCard, Visa och i vissa fall American Express.

Hur mycket debiteras för självrisk?

Självriskbeloppet beror på biluthyraren och hyrfordonet och kommer att återbetalas inom 10–28 dagar efter hyrningen om ingen skada har inträffat. Vi erbjuder självriskeliminering i samarbete med våra försäkringspartners, vilka ger dig möjlighet att kräva återbetalning i händelse av att du debiterats för kollisionsskada eller stöld. Den här självriskelimineringen kan tecknas vid bokningen.

Hur mycket måste jag betala för bränsle?

Tankningsbestämmelser bestäms av biluthyraren och beror oftast också på hyresperioden. Det finns olika typer av tankningsbestämmelser och vi kommer att ange tydligt vad som gäller vid bokningen. De vanligaste tankningsbestämmelserna är: Hämta upp fulltankad, lämna av tom – Fordonet levereras med en full tank bränsle och kan återlämnas med tom tank. Vi hämtningen kommer biluthyraren att debitera dig för en full tank bränsle. Literpriset som biluthyraren begär kan vara högre än det på den lokala bensinstationen. Bränslekostnaderna kan betalas vid hyrdisken. Det ges ingen återbetalning av oanvänt bränsle. Hämta upp fulltankad, lämna av fulltankad – Fordonet levereras med en full tank bränsle. Återlämna den med full tank för att undvika tilläggskostnader för bränsle. Du kan behöva reservera en depositionsavgift för bränsle på ditt kreditkort, som frisläpps när du lämnar tillbaka bilen fulltankad. Du debiteras för bränsle som saknas vid återlämningen. Observera att literpriset som biluthyraren begär kan vara betydligt högre än det på den lokala bensinstationen. Bränslekostnader betalas vid hyrdisken om inget annat anges. De här tankningsbestämmelserna kan också kallas Hämta upp med kvarts tank, återlämna med kvarts tank eller Hämta upp med halv tank, återlämna med halv tank. Köp bränsle i förväg med delvis återbetalning – Bilen levereras med full tank som du betalar en depositionsavgift för vid hyrdisken. När bilen återlämnas återbetalas kostnaden för det bränsle som du inte har använt, och du blir debiterad en administrationsavgift. Administrationsavgiften står i ovanstående stycke. Administrationsavgiften återbetalas inte, oavsett mängden kvarvarande bränsle vid återlämningen. Administrationsavgiften kan variera beroende på uthyrningsfirma. Vi rekommenderar att kontrollera bestämmelserna vid bokningsprocessen under hyresvillkoren för att undvika oväntade kostnader.

Jag har inte fått någon bokningsbekräftelse – vad bör jag göra?

När du har genomfört bokningen kommer vi att skicka en bekräftelse på bokningen inom 48 timmar via e-post. Se efter huruvida e-postmeddelandet har hamnat i skräppostmappen av misstag. Om du inte har fått något bekräftelsemeddelande kan du kontakta oss.

Min hyrbil var i dåligt skick vid hämtningen – vad bör jag göra?

Om du ser att det bokade fordonet är i dåligt skick vid hämtningen ska du ta upp detta med biluthyraren omedelbart och begära ett annat fordon. Om saken inte kan lösas kan du kontakta oss så att vi kan försöka ordna med ett passande alternativ hos biluthyraren.

Vilka dokument behöver jag visa upp vid hyrdisken?

bokningsvoucher som vi skickar dig som en del av bokningsbekräftelsen innehåller alla dokument som krävs vid hämtningen. För att få ut det bokade fordonet behöver du vanligtvis kunna uppvisa: Ett giltigt kreditkort i förarens namn. Kreditkort som godtas vid hämtningen är MasterCard, Visa och i vissa fall American Express. Se bokningsbekräftelsen för en lista med godkända kreditkort. 
- Körkort. Observera att endast fullständiga körkort som innehafts i minst 1 år utan större förseelser kommer att godtas. 
- Bokningsvoucher. Denna kommer att skickas till dig inom 48 timmar efter bokningen och måste skrivas ut. 
- Alla andra typer av identifikation som biluthyraren begär enligt deras villkor. 
Mer information står på bokningsvoucher.

Jag tror att jag har överdebiterats för bränslet av min biluthyrare.

Om du tror att du har överdebiterats för bränslet av biluthyraren vid hyrdisken eller vid avlämningen kan du kontakta oss så att vi kan undersöka fallet.

När ska jag betala för hyrningen?

Det finns olika betalningsalternativ tillgängliga, vilka anges tydligt under bokningsprocessen: 
Förbetald depositionsavgift – Betala ett belopp nu för att säkra fordonet och betala det fulla beloppet för bokningen inom 7 dagar efter hämtningsdatumet. 
Förbetalning – Betala det fulla beloppet för fordonet vid bokningen.